Webbyt
Webbyt
Webbyt
Webbyt
Webbyt
Webbyt
Webbyt
Webbyt
Web2 Slider overlay Slider image
 
 

Webbyt Info ärinime muudatusest
Webbyt
Webbyt Teadaanne
Webbyt
Webbyt Teadaanne
Webbyt
Webbyt Teadaanne
Webbyt
Webbyt Veekatkestus
Webbyt
Webbyt Toila alevikus Uus, Kirsi, Liiva ja Põllu tn ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni rajamine
Webbyt
Webbyt Toetus KIKi keskkonnaprogrammist
Webbyt
Webbyt Muutub vee- ja kanalisatsiooniteenuse hind
Webbyt
Webbyt Liiva tn
Webbyt
Webbyt Teade Toilas Lepa tn rahastustaotluse mitterahastamise kohta
Webbyt
Webbyt Veevarustuse katkestus 02.09.2021 kl 16.20Teade Toilas Lepa tn rahastustaotluse mitterahastamise kohta

Webbyt
  Print Prindi
Webbyt
 

Lähtudes taotluste hindamise kriteeriumidest, ei saa SA Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) 2016. aasta 2016-1 voorust rahastada AS Toila V.V. projektitaotlust "Toila Lepa tn ÜVK rajamine".

Taotlustele kehtestatud nõuded tulenevad keskkonnatasude seadusest, keskkonnaministri määrusest nr 13 „Keskkonnakaitse valdkondade rahastamiseks esitatud projektitaotluste hindamise tingimused ja kord, taotluste hindamise kriteeriumid, otsuse tegemise kord, lepingu täitmise üle kontrolli teostamise kord ning aruandluse kord“ ning KIKi finantseerimise korrast. KIK teostab esimeses etapis rahastamiseks laekunud projektitaotluste osas vastavushindamise ning esitab seejärel taotlused sisuliseks hindamiseks Keskkonnaministeeriumile. Keskkonnatasude seaduse § 59 kohaselt korraldab keskkonnakaitse valdkondade rahastamiseks esitatud projektitaotluste hindamise Keskkonnaministeerium. Projektitaotluste rahuldamise või mitterahuldamise otsuse teeb SA KIK nõukogu. 

Projektid võivad hindamisel koguda kuni 100 hindepunkti. Rahastada saab projekte mis koguvad vähemalt 60 hindepunkti. AS Toila V.V. projekt kogus 67,58 hindepunkti. Rahaliste vahendite nappuse tõttu esitati rahastamisele reoveekäitluse alamprogrammi taotlused mis olid saanud hindepunkte 67,88 ja enam.

 

 
Web2