Webbyt
Webbyt
Webbyt
Webbyt
Webbyt
Webbyt
Webbyt
Webbyt
Web2 Slider overlay Slider image
 
 

Webbyt Haldusala ja põhinäitajad
Webbyt
Webbyt Reoveepuhastus
Webbyt
Webbyt Joogivee tootmine
Webbyt
Webbyt
Voka alevik
Webbyt
Toila alevikToila alevik

Webbyt
  Print Prindi
Webbyt
 

AS Toila V.V. osutab vee- ja kanalisatsiooniteenust oma ja renditud vara baasil.
Igapäevases joogiveetootmises on viis puurkaevu - Voka alevik, Voka tööstussektor, Toila Gümnaasium, Toila alevik ja Toila sadam.

Toila alevik

Veekasutus toimub Kambriumi-Vendi põhjaveekompleksi veekihist.
2013. aasta sügisel valmis Toila aleviku kaheastmeline veetöötlusjaam, kus toimub:

1. toorvee pumpamine
2. toorvee aereerimine
3. filtreerimine läbi raua- ja mangaanieraldusfiltrite
4. osalise vee suunamine läbi pöördosmoosseadme joogiveest kloriidide eemaldamiseks 
5. puhastatud vee suunamine joogiveemahutisse
6. desinfitseerimine UV-seadmega
7. II astme pumpadega joogivee võrku suunamine

Toorvee õhustamine ehk aereerimine on vajalik, kuna raua- ja mangaaniosakesed on põhjavee keskkonnatingimuste tõttu kahevalentsed ja lahustunud kujul. Mõlema elemendi veest eemaldamine põhineb vee keskkonna oksüdeerimisel (hapnikuga reageerimisel), mille tulemusena raua ja mangaani oksüdatsiooniaste kasvab ja vees moodustuvad kolmevalentsed lahustamatud raua- ja mangaaniühendid - seejärel saab neid ühendeid mehhaanilise filtreerimisega veest eemaldada. Eemaldamiseks kasutatakse raua - ja mangaanieraldusfiltreid, mis põhineb mehhaanilisel filtreerimisel läbi erinevate kivifraktsioonide.

Pöördosmoosseade põhineb füüsikalisel membraanlahutusprotsessidel, mille käigus vesi surutakse rõhu all läbi poolläbilaskva membraani. Membraanprotsess on väga efektiivne ning võimaldab veest eemaldada kloriidid, fluoriidid, hõljuvained, anorgaanilised saasteained, pestitsiidid, mikroorganismid jms. Kuna pöördosmoosiga eemaldatakse veest kõik, sh inimese organismile olulise tähtsusega ioonid, siis peab membraanlahutusprotsessi vett remineraliseerima toorveega ning vastavalt projekteerimise ja katsetamise käigus väljatöötatud retseptile.

 

Filtreeritud vesi suunatakse joogiveemahutisse, misjärel tekivad atmosfäärirõhul soodsad tingimused gaaside jms põhjavees sisalduvate osakeste eraldamiseks.

 

 
Web2