Webbyt
Webbyt
Webbyt
Webbyt
Webbyt
Webbyt
Webbyt
Webbyt
Web2 Slider overlay Slider image
 
 

Webbyt Isikuandmete kaitse
Webbyt
Webbyt Veerõhk Toila- ja Voka alevikus
Webbyt
Webbyt Avalikud dokumendid
Webbyt
Webbyt Majandusaasta aruanded
Webbyt
Webbyt Joogivee analüüsidVeerõhk Toila- ja Voka alevikus

Webbyt
  Print Prindi
Webbyt
 

Allpool leiate AS Toila V.V. poolt teostatud rõhumõõtmiste graafikud.
Mõõtmised on teostatud digitaalse rõhuanduriga Comeco ning andmesalvestiga EL-USB-4.

Toila aleviku veetöötlusjaama väljund - 3,80 bar
Voka aleviku veetöötlusjaama väljund - 4,00 bar

Toila Gümnaasiumi piirkond

Voka veetöötlusjaama väljund

Voka alevik Männiku 1

Voka alevik Narva mnt 1

Voka alevik Narva mnt 2

Voka alevik Narva mnt 3

Voka alevik Narva mnt 7
Mõõtmine tuvastas, et Narva mnt 7 liitumispunkti ja veemõõdusõlme vahelise torustiku ristlõike diameeter on oluliselt vähenenud (umbes).

Voka alevik Narva mnt 11


Väljavõte Toila valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskirjast:

§ 7. Ühisveevärgi veerõhk ja ühiskanalisatsiooni paisutustase

(2)Vähim nõutud veerõhk, mõõdetuna maapinna kõrgusel, on ühekorruselise hoonestuse korral 20 m
veesammast (edaspidi m H2O), millele hoonestuse iga järgmise korruse kohta lisandub 3 m H2O. Kui kinnistul
vajatakse suuremat veerõhku, peab rõhu tõstmise korraldama klient oma rõhutõsteseadmega ja oma kulul.
(3)Rõhk ei tohi langeda torustikus alla 10 m H2O (k.a tuletõrje hüdrandis) ega ületada 60 m H2O.

Täpsustuseks rõhuühik 1 bar = 10 meetrit

 

 
Web2