Webbyt
Webbyt
Webbyt
Webbyt
Webbyt
Webbyt
Webbyt
Webbyt
Web2 Slider overlay Slider image
 
 

Webbyt SA KIK toetab eraisikuid vee- ja kanalisatsioonitaristu rajamisel
Webbyt
Webbyt Ära tee troppi!
Webbyt
Webbyt Õnnetuste süü on gaasiseadmete vale kasutamine
Webbyt
Webbyt WC-pott ei ole prügikast!
Webbyt
Webbyt Kai Künnis-Peres artikkel: "Miks joogivesi on roostevärvi ja haiseb?"SA KIK toetab eraisikuid vee- ja kanalisatsioonitaristu rajamisel

Webbyt
  Print Prindi
Webbyt
 

Alates 8.05.2020 toetab SA KIK eraisikuid kinnistusiseste vee- ja kanalisatsioonitorustike ehitamisel ka väiksemates alla 2000 IE piirkondades.  

Mis on toetuse andmise eesmärk?

Kui suur on vooru eelarve?

  • Kogu vooru eelarve on 17 miljonit eurot. Taotlusi võetakse vastu kuni eelarve täitumiseni. Silmas tuleb pidada, et projekti abikõlblikkuse perioodi lõpp ei või olla hilisem kui 31. august 2023. Hetke seisuga (aprill 2020) on eelarvest rahastusotsustega kaetud juba 7,6 miljonit eurot. 22. aprilli 2020 seisuga oleme teinud 2072 makset summas 5 756 552 eurot.

Kes saab toetust taotleda?

  • Toetust saavad taotleda isikud, kelle majapidamine asub keskkonnaministri poolt kinnitatud reoveekogumisalal. Seda saab kontrollida sellel lehel olevast otsingumootorist (ülal). Samuti keskkonnaregistrist
  • Toetust saab taotleda kinnistusraamatusse kantud kinnisasja või hoonestusõiguse füüsilisest isikust omanik, ühisomanik või kaasomanik. Taotlejale kuuluva kinnisasja või hoonestusõiguse ühis- või kaasomanik ei tohi olla juriidiline isik.

Milleks toetust antakse?

  • Toetust antakse reoveekogumisaladel elamu ühendamiseks ühisveevärgi ja/või -kanalisatsiooniga või kogumismahuti rajamiseks või ümberehitamiseks ning alla 2000 tarbijaga reoveekogumisalal ka elamule omapuhasti rajamiseks või ümberehitamiseks. Kogumismahutitele ja omapuhastitele jagame toetust piirkondadesse, kus puudub ühiskanalisatsioon ning kus on teada, et seda lähima viie aasta jooksul ei rajata. Ühisveevärgi ja/või -kanalisatsiooni ühendamist toetame juhul, kui selleks on võimalus olemas, aga mingil põhjusel ei ole liitutud.

Üle 2000 tarbijaga reoveekogumisala

Alla 2000 tarbijaga reoveekogumisala

Elamu ühendamine ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga

Elamu ühendamine ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga

Elamule kogumismahuti rajamine

Elamule kogumismahuti rajamine

 

Elamule omapuhasti rajamine


Kui suur on toetus?

 
Web2