Toila alevikus Uus, Kirsi, Liiva ja Põllu tn ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni rajamine

AS Toila V.V. esitas 2018. aasta septembris rahastustaotluse Keskkonnainvesteeringute Kesksusele (KIK) ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni ehitamiseks Toila alevikus Uus, Kirsi, Liiva ja Põllu tänavale.

KIKi nõukogu otsustas 17. detsembril toetada vee-ettevõtte rahastustaotlust 307 000 euroga. Projekti eeldatav maksumus on käibemaksuta kokku üle 438 000 euro.

Projekti eesmärgiks on ehitada veetorustikke 1,65 km ja kanalisatsioonitorustikke üle 2 km. Projekti käigus rajatakse 54-le majapidamisele liitumispunkt ühisveevärgiga ja 64-le majapidamisele liitumispunkt ühiskanalisatsiooniga.

Rahastustaotluse esitaja, toetuse saaja ning projekti elluviija on vee-ettevõte AS Toila V.V.