SA KIK toetab eraisikuid vee- ja kanalisatsioonitaristu rajamisel

Alates 8.05.2020 toetab SA KIK eraisikuid kinnistusiseste vee- ja kanalisatsioonitorustike ehitamisel ka väiksemates alla 2000 IE piirkondades.  

Mis on toetuse andmise eesmärk?

Kui suur on vooru eelarve?

Kes saab toetust taotleda?

Milleks toetust antakse?

Üle 2000 tarbijaga reoveekogumisala

Alla 2000 tarbijaga reoveekogumisala

Elamu ühendamine ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga

Elamu ühendamine ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga

Elamule kogumismahuti rajamine

Elamule kogumismahuti rajamine

 

Elamule omapuhasti rajamine


Kui suur on toetus?