Webbyt
Webbyt
Webbyt
Webbyt
Webbyt
Webbyt
Webbyt
Webbyt
Web2 Slider overlay Slider image
 
 

Webbyt Hinnakirjad
Webbyt
Webbyt Vee- ja kanalisatsiooniteenusega liitujale
Webbyt
Webbyt
Tehnilised nõuded veearvesti paigaldamiseksTehnilised nõuded veearvesti paigaldamiseks

Webbyt
  Print Prindi
Webbyt
 

AS Toila V.V.

TEHNILISED NÕUDED VEEMÕÕTURI PAIGALDAMISEKS

1. Paigaldamisele kuuluvad valmistajatehase või veemõõturi remonti teostava ettevõtte poolt plommitud, vastavalt Eesti Vabariigi standardi normidele ja nõuetele taadeldud veemõõturid

2. Veemõõtur peab vastama ja olema paigaldatud vastavalt Eesti Vabariigi Mõõteseadusele, valmistajatehase tehnilistele nõuetele ja AS Toila V.V. tehnilistele nõuetele.

3. Skeem ja veemõõturi paigaldamise koht peavad olema kooskõlastatud AS-ga Toila V.V. enne montaazitööde algust.

4. Enne ja peale veemõõturit peavad olema sirged torulõigud (näidis 1 ja 2. joonisel A ja B). Nende sisemine deiameeter peab vastama veemõõturi diameetrile. Sirgete torulõikude minimaalne pikkus on ära näidatud veemõõturi passis. Passi puudumisel võetakse minimaalne pikkus alljärgnevast tabelist:

5. Sõltuvalt valmistajatehase nõetest võib veemõõturi paigaldada nii horisontaalselt (soovitav) kui vertikaalselt. Nõuete puudumisel võib veemõõturi paigaldada ainult horisontaalselt.

6. Filtri paigaldamine enne veemõõturit on KOHUSTUSLIK. Olenemata sellest, kas veemõõtur on paigaldatud horisontaalselt või vertikaalselt, torustiku üla- või alajaotusele, filter peab olema paigaldatud nii, et sõela oleks mugav puhastada.

7. Peale veemõõturit on KOHUSTUSLIK paigaldada tagasilöögiklapp. Peale tagasilöögiklappi võib paigaldada kraani(soovitatav)

8. Filtri, tagasilöögiklapi ja veemõõturi noole suund korpusel peab vastama veevoolu kulgemise suunale.

9. Paigaldatav veemõõtur peab olema taadeldud

10. Enne veemõõdusõlme ei tohi olla torustikul väljavõtteid vee tarbimiseks. Kui selline väljavõtte on vajalik veeteenuse osutamiseks või muul põhjusel peab väljavõte olema kooskõlastatud AS-ga Toila V.V. enne montaazitööde algust. Väljavõtted peavad olema plommitud AS Toila V.V. plommidega.

11. Veemõõdusõlm ja filter peavad olema plommitud AS Toila V.V. plommidega.

12. Kortermajade veemõõdusõlmed peavad olema möödaviigu toruga, millele on paigaldatud kuulkraan. Möödaviigu toru ühendatakse enne kuulkraani veemõõtja ees ja peale tagasilöögiklappi ja enne kuulkraani peale veemõõturit. Möödaviigutoru siseläbimõõt vastab veemõõturi siseläbimõõdule. Enne filtrit peab olema väljavõtte kraan. Möödaviigu sulgarmatuuri ja väljavõtte kraani plommib AS Toila V.V. oma plommidega. Näidis 2.

13. Veemõõdusõlme kasutusse vastuvõtmine ja vastava loa väljastamine toimub AS Toila V.V. poolt.

14. Lisad: 
              näidis 1. 
Eramu ja korteri veesõlme põhimõtteline skeem
              näidis 2. Korterelamu veesõlme põhimõtteline skeem
              naidis 3. Veesõlm toitega trassist ja oma kaevust

 
Web2