Webbyt
Webbyt
Webbyt
Webbyt
Webbyt
Webbyt
Web2 Slider overlay Slider image
 
 

Webbyt Vee- ja kanalisatsiooniteenuse hinnakiri
Webbyt
Webbyt
Reovee saastegrupid
Webbyt
Webbyt Avalikud dokumendid
Webbyt
Webbyt Isikuandmete kaitse
Webbyt
Webbyt Majandusaasta aruanded
Webbyt
Webbyt Joogivee analüüsidReovee saastegrupid

Webbyt
  Print Prindi
Webbyt
 

AS Toila V.V.  reoveepuhastisse juhitava reovee saastegrupid ja hinna tariifid alates 01.11.2016.a.

 

Kanalisatsioonisüsteemi juhitava reovee jaotus saastegruppidesse olenevalt reoainesisaldusest:

Tabel 1. Reoainesisaldus, (mg/l)

Saastegrupid

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

Hõljuvaine

0-15

16-200

201-500

501-750

751-1000

1001-1250

1251-1500

1501-2000

BHT7

0-11

12-150

151-375

376-560

561-750

751-940

941-1130

1131-1500

KHT

-

-

-

751-1000

1001-1250

1251-1500

1501-2000

2001-2500

Rasv

0-10

11-20

21-39

40-59

60-89

90-110

111-130

131-180

Üldfosfor

0-1,5

1,6-5,0

5,1-10,5

10,6-11,5

11,6-12,5

12,6-13,5

13,6-15,0

15,1-20

Üldlämmastik

0-5,0

5,1-60

60,1-100

101-115

116-130

131-145

146-160

161-175

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peale ülaltoodu peavad üldised reovee näitajad olema alljärgnevad:

pH  6,5-8,5;  soolsus kuni 10g/l;  vee temperatuur kuni 40º C
Mittevastavuse korral rakendatakse VI saastegrupi tariife.

 

Juhul kui reovee tekitaja juhib kanalisatsioonisüsteemi VIII saastegrupist kõrgemate näitajatega reovett, siis arvestatakse talle ülereostuse tasuks VIII saastegrupp 10. kordselt, kusjuures reostuse tase tuleb viia lubatud saastegrupini hiljemalt kahe nädala jooksul või vastasel korral lõpetatakse temalt reovee vastuvõtt.

 

 
Web2