Muutub vee- ja kanalisatsiooniteenuse hind

Vastavalt AS Toila V.V. juhatuse  05.08.2016 otsusele nr 6-2016 ja Toila Vallavalitsuse kooskõlastusele 01.08.2016 korraldus nr. 142 muutuvad vee- ja kanalisatsiooniteenuse hinnad alates 01.11.2016 alljärgnevalt:

 

Vee-, kanalisatsiooni ja reoveepuhastuse teenus

 millisel alal  tasu rakendatakse

Tasu suurus

Tasu ühik

Toila vesi

Toila

1,53

eurot/m³

Toila kanalisatsioon

Toila

0,34

eurot/m³

Toila puhastus

Toila

1,26

eurot/m³

Voka vesi

Voka

1,12

eurot/m³

Voka kanalisatsioon

Voka

0,41

eurot/m³

Voka puhastus

Voka

1,6

eurot/m³

ÜVVKS § 14 lõige 3 sätestatud tasu sõltuvalt reostatusest

 millisel alal  tasu rakendatakse

Tasu suurus

Tasu ühik

I saastegrupp Vokas

Voka

1,60

eurot/m³

II saastegrupp Vokas

Voka

1,79

eurot/m³

III saastegrupp Vokas

Voka

2,16

eurot/m³

IV saastegrupp Vokas

Voka

2,30

eurot/m³

V saastegrupp Vokas

Voka

2,51

eurot/m³

VI saastegrupp Vokas

Voka

3,20

eurot/m³

VII saastegrupp Vokas

Voka

4,14

eurot/m³

VIII saastegrupp Vokas

Voka

5,71

eurot/m³

I saastegrupp Toilas

Toila

1,26

eurot/m³

II saastegrupp Toilas

Toila

1,41

eurot/m³

III saastegrupp Toilas

Toila

1,70

eurot/m3 

IV saastegrupp Toilas

Toila

1,81

eurot/m³

V saastegrupp Toilas

Toila

1,98

eurot/m³

VI saastegrupp Toilas

Toila

2,52

eurot/m³

VII saastegrupp Toilas

Toila

3,26

eurot/m3 

VIII saastegrupp Toilas

Toila

4,50

eurot/m3 


Hinnad on esitatud käibemaksuta, abonenttasu ei muutu.