Webbyt
Webbyt
Webbyt
Webbyt
Webbyt
Webbyt
Webbyt
Webbyt
Webbyt
Web2 Slider overlay Slider image
 
 

Webbyt Ära tee troppi!
Webbyt
Webbyt Õnnetuste süü on gaasiseadmete vale kasutamine
Webbyt
Webbyt WC-pott ei ole prügikast!
Webbyt
Webbyt Kai Künnis-Peres artikkel: "Miks joogivesi on roostevärvi ja haiseb?"
Webbyt
Webbyt Artikkel: "Veemajandusest Toila alevikus"
Webbyt
Webbyt Artikkel: "Vee hind ja selle mõjutajad"Artikkel: "Veemajandusest Toila alevikus"

Webbyt
  Print Prindi
Webbyt
 

Veemajandusest Toila alevikus

 
Tänapäeval ei kujuta me ette maja ilma kütte, ventilatsiooni, veevarustuse ja kanalisatsiooni lahendusteta. Kommunikatsioonid ja tehnosüsteemid on maja vereringe, millest sõltub nii maja kui ka selle elanike tervis. 
Vee- ja kanalisatsioonivarustus on üks tähtsamatest hoonet teenindavatest funktsioonidest, mille vigu ja puudumist märgatakse koheselt. Kahjuks on Toila alevikus veel küllalt maju, kus puudub puhas joogivesi ja kanalisatsiooniteenus.
Selle aasta suvi tõi meile ebameeldiva uudise. Kahjuks ka sel korral, 2016. aasta I voorus, ei leidnud Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) võimalust toetada rahaliselt projekti Lepa tänava varustamiseks vee- ja kanalisatsiooniteenusega. Põhjuseks toodi rahaliste vahendite vähesus. Rahanappuse tõttu jääb 2016. aasta II voor ära. Meie esitatud projekt kogus 67,58 hindepunkti, projektis puudusi ei tuvastatud, küll soovitas KIK suurendada omaosaluse protsenti, mis omakorda suurendab liitumistasude suurust.
Aastaid on Lepa tänava elanikud oodanud vee- ja kanalisatsioonitorustike rajamist oma kodutänavale, kannatlikult uskunud lubadusi. Üks kinnistu omanik on ka kohtusse pöördunud lootuses, et kohus kohustab vee-ettevõtjat ehitama Lepa tänavale kaasaaegse veevärgi ja keskkonnanõuetele vastava kanalisatsiooni.
Kui on olemas probleem, tuleb see lahendada, aga lähtuda saab üksnes reaalsetest tingimustest ja võimalustest. AS Toila V.V., saades KIK-ilt äraütleva vastuse, tegi Lepa tänava kinnistu omanikele ettepaneku rajada veevarustuse- ja kanalisatsioonitorustik omavahenditest. Võtsime ehitatava objekti orienteeruva hinnapakkumise. Ettepaneku kohaselt AS Toila V.V. ja Toila vald tasuvad 50% projekti maksumusest ja 50% projekti maksumusest tasuksid liitujad. Palusime Lepa tänava elanikel vastata sellele ettepanekule augusti lõpuks, kahjuks on sellele vastanud üksnes 7 eramut, on nii pooldajaid kui ka neid, kes ei nõustu liitumistasu maksma. On mõistetav, et valikute tegemine on keeruline, tänased valikud mõjutavad nii äriühingu finantsvõimekust kui ka majaomaniku perekonna elu pika aja jooksul.
Lähipäevil lõpeb ehitus Toila alevikus, Liiva tänaval. Tuginedes Toila valla ÜVK arengukavale ja osade elanike soovile ehitas AS Toila V.V. omavahenditest ja liitumistasudest vee- ja kanalisatsioonitorustiku Liiva tänava osadele eramutele. Projekti elluviimine on vee-ettevõtjale oluline, kuna veetorustiku väljaehitamisega tekib võimalus varustada nõuetekohase joogiveega Kivi ja Liiva tänava eramuid, kus hetkel müüme vett, mis ei vasta kvaliteedinõuete. Lisaks saavad puhta kraanivee ja kanalisatsiooniteenuse Liiva tänava liitumistasu maksnud eramud.
Veekvaliteedi eest vastutab vee-ettevõte, kellel on seadusest tulenev kohustus püsivalt ainete ja bakterite kontsentratsioonil silma peal hoida. Keskmiselt tehakse veeanalüüse kord aasta jooksul, vajadusel ka sagedamini. Vähemoluline ei ole heitveekäitlus, mis avaldab keskkonnale ja elukvaliteedile mitmekülgset mõju. Halvasti korraldatud heitveekäitlus põhjustab kaevude ja põhjavee reostumist, võib tekitada ebameeldivat lõhna ja esteetilisi probleeme.
Tegemist ootab Liiva tänava II etapp, mille vastu on huvi tundnud mitmed Liiva tänava elanikud. Kavandame teha kinnistu omanikele projekti elluviimise ettepaneku, selle realiseerumine sõltub liituda soovijate arvust. Oma maja ei ehitata iga päev. Enamik teeb seda vaid korra, rajades kodu kogu eluks.
 
Ilusat sügist soovides

Ülle Politajev

 
Web2