WC-pott ei ole prügikast!

Võõresemed, sh mittelagunevad majapidamispaberid, tekitavad vee-ettevõttele märkimisväärset kahju ummistades või rikkudes kanalisatsioonitorustikke ning reoveepumpasid. Juhul, kui võõresemed on sattunud reoveepumpadesse, siis paremal juhul piisab pumba lahti monteerimisest ning halvemal juhul on vajalik pump välja vahetada.

Toila- ja Voka aleviku reoveest eraldatakse aastas kokku ca 2,5..3 tonni jäätmeid, mis on arvestatav kogus meie piirkonna kohta.


Järelvaadatavates saatelõikudes selgitatakse, mis esemed ei tohiks kindlasti kanalisatsiooni sattuda:

1. TV3 uudised - WC-pott ei ole prügikast! Vaata mida ei tohiks veega alla lasta

2. Terevisoon - Läbi kanalisatsiooni satub Läänemerre igal aastal 40 tonni mikroplastikut

3. Mõistlik või mõtetu - Mida ei tohi kanalisatsioonist alla lasta?