Veekatkestus Toila alevikus

19.06.2018 kl 9.00-13.00 puudub veevarustus Toila alevikus Oru-, Nurme- ja Pühaoru tänava ning Merepuiestee piirkonnas
seoses tööde läbiviimisega Toila aleviku ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni rekonstrueerimisel.

Vabandame ebamugavuste pärast!