Webbyt
Webbyt
Webbyt
Webbyt
Webbyt
Webbyt
Webbyt
Webbyt
Web2 Slider overlay Slider image
 
 

Webbyt Toila aleviku ja Pühajõe küla joogivesi vastab kvaliteedinõuetele
Webbyt
Webbyt Toila aleviku ja Pühajõe küla joogivesi
Webbyt
Webbyt Toila alevikus Uus, Kirsi, Liiva ja Põllu tn ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni rajamine
Webbyt
Webbyt Veekatkestus Toila alevikus
Webbyt
Webbyt Veekatkestus Toila alevikus
Webbyt
Webbyt Tehniline rike Voka aleviku veetöötlusjaamas
Webbyt
Webbyt Veekatkestus Voka alevikus 12.09 ja 13.09.2017
Webbyt
Webbyt Toetus KIKi keskkonnaprogrammist
Webbyt
Webbyt Veekatkestus Toila alevikus 07.07.2017
Webbyt
Webbyt Muutub vee- ja kanalisatsiooniteenuse hind
Webbyt
Webbyt Liiva tn
Webbyt
Webbyt Teade Toilas Lepa tn rahastustaotluse mitterahastamise kohtaToila aleviku ja Pühajõe küla joogivesi

Webbyt
  Print Prindi
Webbyt
 

AS Toila V.V. annab teada, et Toila alevikus ja Pühajõe külas ei vasta joogivesi Coli-laadsete bakterite osas Sotsiaalministri 31.07.2001 määrusele nr 82 "Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid".
Alustame 05.09.2019 Toila aleviku veetöötlusjaamas kloreerimisega, mis võib kaasa tuua joogiveele iseloomuliku lõhna ja maitse.
 
Vesi ei kujuta otsest ohtu tervisele, kuid soovitame kindlasti joogivett tarbida keedetud kujul.

Neljapäeval, so 12.09.2019, kl 10.00-15.00 teostame torustike läbipesu, mistõttu võib sellel ajavahemikul esineda veekatkestusi või rõhu langust.


Vabandame ebamugavuste pärast!
AS Toila V.V.

 
Web2