Toila aleviku ja Pühajõe küla joogivesi

AS Toila V.V. annab teada, et Toila alevikus ja Pühajõe külas ei vasta joogivesi Coli-laadsete bakterite osas Sotsiaalministri 31.07.2001 määrusele nr 82 "Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid".
Alustame 05.09.2019 Toila aleviku veetöötlusjaamas kloreerimisega, mis võib kaasa tuua joogiveele iseloomuliku lõhna ja maitse.
 
Vesi ei kujuta otsest ohtu tervisele, kuid soovitame kindlasti joogivett tarbida keedetud kujul.

Neljapäeval, so 12.09.2019, kl 10.00-15.00 teostame torustike läbipesu, mistõttu võib sellel ajavahemikul esineda veekatkestusi või rõhu langust.


Vabandame ebamugavuste pärast!
AS Toila V.V.