Webbyt
Webbyt
Webbyt
Webbyt
Webbyt
Webbyt
Webbyt
Webbyt
Web2 Slider overlay Slider image
 
 

Webbyt Toila aleviku ja Pühajõe küla joogivesi vastab kvaliteedinõuetele
Webbyt
Webbyt Toila aleviku ja Pühajõe küla joogivesi
Webbyt
Webbyt Toila alevikus Uus, Kirsi, Liiva ja Põllu tn ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni rajamine
Webbyt
Webbyt Veekatkestus Toila alevikus
Webbyt
Webbyt Veekatkestus Toila alevikus
Webbyt
Webbyt Tehniline rike Voka aleviku veetöötlusjaamas
Webbyt
Webbyt Veekatkestus Voka alevikus 12.09 ja 13.09.2017
Webbyt
Webbyt Toetus KIKi keskkonnaprogrammist
Webbyt
Webbyt Veekatkestus Toila alevikus 07.07.2017
Webbyt
Webbyt Muutub vee- ja kanalisatsiooniteenuse hind
Webbyt
Webbyt Liiva tn
Webbyt
Webbyt Teade Toilas Lepa tn rahastustaotluse mitterahastamise kohtaToila aleviku ja Pühajõe küla joogivesi vastab kvaliteedinõuetele

Webbyt
  Print Prindi
Webbyt
 

Reedel, so 13.09.2019, teostas Terviseameti labor analüüsid Toila aleviku veetöötlusjaama veereservuaaridest, veetöötlusjaama väljundist, tarbija veemõõdusõlmest ja tarbija kraanist.
Analüüsitulemuste põhjal saame öelda, et Toila aleviku ja Pühajõe küla joogivesi vastab kvaliteedinõuetele. Coli-laadseid baktereid ja enterokokke Toila aleviku joogivees ei avastatud.

Analüüside tulemused

 

 
Web2