Toila aleviku ja Pühajõe küla joogivesi vastab kvaliteedinõuetele

Reedel, so 13.09.2019, teostas Terviseameti labor analüüsid Toila aleviku veetöötlusjaama veereservuaaridest, veetöötlusjaama väljundist, tarbija veemõõdusõlmest ja tarbija kraanist.
Analüüsitulemuste põhjal saame öelda, et Toila aleviku ja Pühajõe küla joogivesi vastab kvaliteedinõuetele. Coli-laadseid baktereid ja enterokokke Toila aleviku joogivees ei avastatud.

Analüüside tulemused