Webbyt
Webbyt
Webbyt
Webbyt
Webbyt
Webbyt
Webbyt
Webbyt
Web2 Slider overlay Slider image
 
 

Webbyt Voka aleviku veevarustus
Webbyt
Webbyt Tehniline rike Voka veetöötlusjaamas 26.11.2019
Webbyt
Webbyt Toila alevikus Uus, Kirsi, Liiva ja Põllu tn ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni rajamine
Webbyt
Webbyt Toetus KIKi keskkonnaprogrammist
Webbyt
Webbyt Muutub vee- ja kanalisatsiooniteenuse hind
Webbyt
Webbyt Liiva tn
Webbyt
Webbyt Teade Toilas Lepa tn rahastustaotluse mitterahastamise kohtaVoka aleviku veevarustus

Webbyt
  Print Prindi
Webbyt
 

Seoses hooldustööde läbiviimisega Voka aleviku veetöötlusjaamas kasutame 4. ja 5. detsembril veevarustuse tagamiseks Tööstuspargi tn reservpumplat.
Reservpumpla vesi on puhas ja tervisele ohutu, kuid võib esineda mõningane lõhnahäiring.

Lisaks hooldustöödele teostame Voka aleviku veevõrgu profülaktilist kloreerimist alates 5.12 kuni 10.12.2019.

Veevõrgu läbipesu toimub teisipäeval, so 10.12 kl 10.00-13.00, selles ajavahemikus võib esineda veekatkestusi.

Täiendavate küsimuste korral palun pöörduge meie teenusejuhi Ahto Viljak poole tel 533 45 319.

 
Web2