Voka aleviku veevarustus

Seoses hooldustööde läbiviimisega Voka aleviku veetöötlusjaamas kasutame 4. ja 5. detsembril veevarustuse tagamiseks Tööstuspargi tn reservpumplat.
Reservpumpla vesi on puhas ja tervisele ohutu, kuid võib esineda mõningane lõhnahäiring.

Lisaks hooldustöödele teostame Voka aleviku veevõrgu profülaktilist kloreerimist alates 5.12 kuni 10.12.2019.

Veevõrgu läbipesu toimub teisipäeval, so 10.12 kl 10.00-13.00, selles ajavahemikus võib esineda veekatkestusi.

Täiendavate küsimuste korral palun pöörduge meie teenusejuhi Ahto Viljak poole tel 533 45 319.